Přihlášení v počítačových učebnách E-132,E-220 a E-230

Přístup do počítačových učeben Katedry kybernetiky mají všichni studenti kteří mají v daném semestru zapsaný alespoň jeden předmět na katedře kybernetiky.

Počáteční heslo

Pro nastavení počátečního hesla pro přihlášení v učebnách je třeba znát HPH - hlavní přístupové heslo.

Nastavení počatečního hesla

V případě problémů s přihlášením kontaktujte správce učeben.

Pro ukončení tohoto okna je třeba stisknout CTRL+Q.


Login in computer labs E-132, E-220 and E-230

Access to computer labs is automatically generated for all students with at least one registered course of Department of Cybernetics.

Initial password

For setting of the initial password use MAP - Main Access Password.

Set initial password

Contact administrator in case of problems with login.

Press CTRL+Q for ending this session.