User Tools


Hostující profesoři

Podpoření tímto projektem

kdy kdo činnost
21-25.3. 2011 prof. Wolfgang Förstner, University of Bonn, Germany přednášky předmětu AE4M33UGR - Uncertain Geometric Reasoning
13.-20.10. 2011 prof. William C. Regli, Department of Computer Science, College of Engineering, Drexel Univerzity přednášky Network-centric SW Systems (AE4M33MAS), semináře Psychic-Based Modeling for Robot Simulation a Searching 3D CAD Data
15.5.2012 Vincent Van Peteghem přednášky v předmětech AE4M35KO - Combinatorial Optimization a A7B35OIS - Optimalizace v inteligentních systémech
10.5.2012 Boi Faltings EPFL přednáška v předmětu AE4M33PAH na téma Multi-agent Constraint Programming
7.11.2012 prof. Sikorski - Polytechnika Gdansk přednáška v předmětu NUR
4.-8.3.2013 Carmel Domshlak - Technion Israel Institute of Technology Série přednášek Automated planning in AI (AE4M36PAH)
03/2013 Thomas Pock - Graz Univerzity of Technology 2 přednášky Computer Vision Methods (AE4M33MPV)OPPA European Social Fund Prague & EU: We invest in your future.Open Informatics

/*

*/